Mỹ phẩm trắng da

Hyponex 20 - 20 - 20 (1kg)

Mã : NPK : 20-20-20

300.000 VNĐ

Tại Nhật Bản, 40 năm trước loại phân bón lâu dài đã được bán ra.
Là loại phân bón có một chỗ đứng vững chắc với người làm vườn nói chung và nhà sản xuất.
Cơ bản về cây cảnh, trồng hoa luống thấp, trồng hoa cắt cành, trồng cây xanh

Sản phẩm khác

Đổi trả hàng trong vòng 2 ngày

Giao hàng trên toàn quốc